Om Geocaching

Vad är Geocaching

Geocaching, vilket konstigt ord tänker du nog? Vad är detdär ”Geocashing” egentligen? Tjänar man pengar på det? Låter nästan som det när man utalar det. Om du fortsätter läsa i denna guide kommer du förstå mer av Geocaching.

Hur allt började

För att fullt förstå hela sportens syfte behöver vi åka tillbaka i tiden, långt bak. Vi börjar med det Amerikanska försvarsdepartmenetet som 22:a Februari år 1978 lanserade sin första GPS för just militärt bruk. Dem satte alltså in en spärr mellan GPS och satelit, så kallat Selective Availability (SA). Det innebar att noggranheten på GPS-enheterna låg på mellan 100-200 meter. Alltså näst intill omöjligt att navigera med.

Men år 2000 klubbade den dåvarande amerikanska presidenten Bill Clinton igenom avskaffandet av systemet. GPS-enheterna skulle alltså kunnas använda även av civila personer. Sagt och gjort, den 2:a maj år 2000 kopplades systemet bort och noggrannheten på GPS:erna låg nu istället på mellan 5-10 meter.

Dave Ulmer

Nyheten spred sig snabbt till det civila folket. Även en datorkonsult vid namn Dave Ulmer, som genast ville testa detta. Han fyllde därför en hink med saker han hade hemma och tog sedan en tur till en skog utanför Portland i Oregon. Han gömde sedan hinken med alla saker i, mätte ut alla koordinater och publicerade sedan dessa i en GPS-grupp på USENET. Där formades den sport vi känner till idag, innehållandes en behållare, en loggbok och bytessaker. Den gyllende regeln är att man tar något, men lämnar något annat utav samma värde. Ulmers idé slog igenom med ett slag. Det tog inte alls lång tid innan gömman hittades. Inom bara ett par dagar hade fler behållare gömts i delstaterna i Kalifornien, Kansas och Illinois. Det tog inte alls lång tid innan Australien fått sin första gömma, därmed började denna hobby snabbt sprida sig världen över.

Den första hemsidan

Mike Teague annonserade den 8 maj en hemsida där alla gömmor och dess positoneringar samlades. Tyvärr existerar inte hemsidan längre, men det finns en kopia av GPS Stash Hunt Homepage finns kvar. James Coburn satte 15 maj upp en mejllista på eGroups, numera Yahoo! för diskussioner om just Geocaching. Hör och häpna, den listan existerar fortfarande och dess arkiv är den absolut bästa dokumenationen av geocachingens tidigaste dagar. 

 

Sporten som vid den här tidpunkten går under GPS Stash Hunting behövde ett nytt namn. Matt Stum föreslog därför den 30 maj ett nytt namn för sporten. Han föreslog därför namnet ”Geocaching” för att ta bort den negativa tonen i ordet ”stash” som användes. Inom en månad hade gemenskapen fastställt namn, regler och de första gömmorna och fynden, därav även en mejllista och en hemsida. Antalet geocacher ökade snabbt. Efter ett par månader, rättare sagt 2 september år 2000 skickades ett mejl ut till gpsstach-listan där Jeremy Irish berättade att han skapat en hemsida och registrerat domänen Geocaching.com. Mike Teague meddelade den 6 september att cachelistorna tagits över av Jeremy Irish.